Založiť petíciu
Vyjadrenie podpory Mgr.art Ivanovi Šillerovi ArtD.
2 podpisy

Vyjadrenie podpory Mgr.art Ivanovi Šillerovi ArtD.

Sme študenti Pedagogickej Fakulty UK, Katedry hudobnej výchovy (KHV). K tejto iniciatíve nás vedie to, že vnímame zmeny na našej katedre a nerozumieme krokom, ktoré boli voči nej podniknuté. 

Chceme podporiť doterajšie vedenie zastúpené Mgr. art Ivanom Šillerom ArtD., pretože sa obávame, že súčasné zmeny môžu ohroziť víziu katedry, na zachovaní ktorej nám ako študentom veľmi záleží.

Vyjadrujeme taktiež obavy, aby sme pri takomto jednaní voči Mgr. art Ivanovi Šillerovi ArtD., a tým aj voči ďaľším zamestnancom KHV neprišli o pedagógov, ktorí pomáhajú túto víziu niesť.  

Mgr. art Ivanovi Šillerovi ArtD. sa podarilo spolu s jemu blízkymi kolegami na KHV naformulovať jasnú koncepciu kam chcú nás študentov ako budúcich pedagógov nasmerovať. Vytvoril okolo seba tím špičkových pedagógov, z ktorých cítiť nadšenie pre hudbu a snahu odovzdať kúsok svojej fascinácie aj nám. 

 

Oceňujeme:

. Aktívne pôsobenie pedagógov v hudobnej sfére - možnosť sledovať ako do praxe prenášajú to,  čo nám na prednáškach hovoria       

. Interaktívnu formu výučby:

- Aktívne vtiahnutie nás študentov do sveta hudby - koncertov a spoločného muzicírovania

- počúvanie hudby
........navštevovanie koncertov
........interpretácia diel, o ktorých sa učíme
........a následna analýza skladieb, ktoré sme ako poslucháči, prípadne interpreti zažili

- Vzájomnú spoluprácu a diskusiu medzi študentmi pri tvorbe spoločných projektov

- Množstvo príležitostí rozšíriť svoje poznanie v rámci projektov organizovaných na škole, ktoré sú pre rolu budúceho pedagóga hudby nenahraditeľnou skúsenosťou

.........VENI ACADEMY - možnosť zoznámiť sa s interpretáciou diel súčasnej hudby, spoznať autorov a diskutovať s nimi, príležitosť nadobudnúť nové skúsenosti v interpretácii na nástroj vďaka spolupráci so špičkovými hudobníkmi
..........Večery na tému - pravidelné diskusné stretnutia s vybraným hosťom o témach, ktoré nás zaujímajú
..........Hudobný stan na festivale Pohoda - tvorba detských hudobných workshopov
..........Superar - projekt orietujúci sa na rozvoj a integráciu detí z rôznych sociálnych vrstiev  

Obávame sa, že odchodom Mgr.art Ivana Šillera ako vedúceho katedry by boli vyššie spomenuté možnosti - bonusy štúdia na KHV ohrozené a preto mu svojimi podpismi vyjadrujeme podporu.    

 

Po ukončení petície budú hlasy vytlačené a zaslané dekanke PdF UK - prof. PaedDr. Alici Vančovej, CSc., rektorovi UK - prof. RNDr. Karolovi Mičietovi, PhD., vedeniu KHV a akademickému senátu PdF UK.

Iniciátori študentskej výzvy: Mgr. Ján Tkáč (MMus Cantab), Bc. Maroš Gápa, Hana Juríková

Autor: Hana Juríková | 2 podpisy

Viac >
Postihy za bielenie kariet!

Autor: kika mrkvicková | 3 podpisy

Viac >