Petícia o vystúpenie Slovenskej republiky z EÚ
3 podpisy chybí 349997

Petícia o vystúpenie Slovenskej republiky z EÚ

Autor: Jozef Repka | vložené: 26.09.2015 | 3 podpisy

My, nižšie podpísaní občania Slovenskej republiky, týmto žiadame, aby Parlament Slovenskej republiky vyhlásil referendum o vystúpení z Európskej Únie a o zmene ústavného zákona č. 460/1992 Zb., Ústava Slovenskej republiky, v znení neskorších ústavných zákonov. 

Komu bude petícia odovzdaná: Jozef Repka

Podpis pod petíciou je nutné potvrdiť v následnom doručenom maile.

Odkazy | 0

Podpísať túto petíciu

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podpisy | 3 (1 nepotvrzený)

  • Evka Torok | Nenince
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Jozef Repka | Bošany