Petícia za zrušenie pokút priestupkov ktoré sa nestali.
1 podpis chybí 9999

Petícia za zrušenie pokút priestupkov ktoré sa nestali.

Autor: Nikola Jankovič | vložené: 18.04.2016 | 1 podpis

My dolu podpísaní, žiadame o okamžité zrušenie automatického udeľovania pokút majiteľom vozidiel, ktorým vypršala platnosť osvedčenia o emisnej alebo technickej kontrole. Priestupok je zavinené konanie, ktoré porušuje, alebo ohrozuje záujem spoločnosti a nie konanie, ku ktorému ešte len môže dôjsť. Vytvára sa tu nebezpečný precedens preventívneho udeľovania pokút za stav, kedy sú len vytvorené podmienky pre vykonanie priestupku, no skutok vykonaný nebol. Mohla by tak vzniknúť situácia, kedy budú rovnako štátne orgány postupovať v udeľovaní pokút aj za iné skutky ktoré sa nestali, čím by vzniklo celoplošné paušálne vyberanie priestupkových preddavkov. Na zisťovanie skutočných porušovateľov predpisov na verejných komunikáciách v dnešnej dobe existuje dosť technických prostriedkov a nie je preto potrebné udeľovať pokuty preventívne, čím jednoznačne vzniká priestor pre nespravodlivé udeľovanie pokút bezúhonným občanom. Je to porovnateľné napr. s automatickým vyrubovaním pokút za porušenie zákona o ochrane nefajčiarov u každého zákazníka maloobchodu s tabakom.

Komu bude petícia odovzdaná: Prezident Slovenskej republiky. Vláda Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky (NR SR). Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR).

Podpis pod petíciou je nutné potvrdiť v následnom doručenom maile.

Odkazy | 0

Podpísať túto petíciu

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podpisy | 1 (1 nepotvrzený)

Podpisový arch v PDF
  • Nikola Jankovič | Bučany