Zelené Levice
17 podpisů

Zelené Levice

Autor: Simona Schweierová | vložené: 19.02.2016 | 17 podpisů

Chceme zachovať a vybudovať zelené Levice. Kedysi bolo naše mesto prehliadkou farebných, voňavých a rôznorodých rastlín a drevín. Pýšili sme sa nádherným staromestským a hradným parkom, v ktorých našli odpočinok ľudia aj zvieratá. Množstvo zelene sa dalo nájsť aj na sídliskách a priľahlých mestských častiach. V súčasnosti pri neustále prebiehajúcej výstavbe v meste Levice sa akosi zabúda na zachovávanie a výsadbu novej zelene. Žiadame od mesta a mestského zastupiteľstva, aby sa aktívne pristupovalo k danej problematike. Obyvatelia mesta si želajú viac citlivosti pri realizácii výrubov stromov a nenásilnú výsadbu novej zelene.  

Komu bude petícia odovzdaná: Mestský úrad Levice

Podpis pod petíciou je nutné potvrdiť v následnom doručenom maile.

Odkazy | 0

Podpísať túto petíciu

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Ďalšie zaujímavé petície

Podpisy | 17

  • Monika Slovíková | Levice
  • Matej Morvay | Levice
  • Radka Danáčová | Levice
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Peter Škola | Levice
  • Michala Šalingová | Levice
  • Jana Kobidova | Levice
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Dóra Nyúl | Levice