Petícia za záchranu prírodných liečebných kúpeľov na Sliači

fotka čaká na schválenie

418 podpisů chybí 582

Petícia za záchranu prírodných liečebných kúpeľov na Sliači

Autor: Milan Julény | vložené: 04.01.2017 | 418 podpisů

My, dolupodpísaní občania, žiadame prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Slovenskej národnej rady a predsedu vlády Slovenskej republiky, aby neodkladne riešili situáciu v Kúpeľoch Sliač, ktorých väčšinovým vlastníkom je štát. Tieto jedinečné kúpele, ktorých história siaha do roku 1244 a ktorých výnimočnosť spočíva predovšetkým v prevencii a liečbe kardiovaskulárnych ochorení na báze izotermickej uhličitej minerálnej vody a žriedlového plynu, roky stagnujú najmä kvôli neúspešnej privatizácii v roku 1995 s následným dlhotrvajúcim súdnym sporom. Spoločnosť dlhodobo vykazuje negatívny hospodársky výsledok, nie je schopná realizovať opravy chátrajúcich pamiatkovo chránených budov a parku, ktoré sú súčasťou kultúrneho dedičstva Slovenska, ani zabezpečiť si investície potrebné na nevyhnutnú modernizáciu. Bez uvážlivého a včasného rozhodnutia o osude kúpeľov im hrozí pomalý zánik.

Ciele petície:
1. Dosiahnutie neodkladného riešenia pre Kúpele Sliač.
2. Informovanosť verejnosti o navrhovaných riešeniach pre Kúpele Sliač.
3. Transparentnosť procesov pri prípadnom prevode majetku štátu na nového vlastníka.

Komu bude petícia odovzdaná: Prezident SR

Podpis pod petíciou je nutné potvrdiť v následnom doručenom maile.

Odkazy | 63

05. 01. 2019 | Mgr. Adriana Stancelová | Levice

Kúpele musia fungovať.

13. 06. 2017 | Zuzana Jesenská | Sielnica

Ďakujem všetkým za aktivitu treba vyskúšať všetky možnosti na ich záchranu!

26. 03. 2017 | Mária Mašurová | Sliač

Je to hanba ,že taketo liečive kupele su u iba ruina

14. 03. 2017 | Eva Hronská | Zvolenská Slatina

Zachráňte kúpele, nikto nevie, či ich ešte nebude potrebovať. Chráňme si, čo máme.

28. 02. 2017 | Alžbeta Kolčiterová | Čataj

...kúpele Sliač som vnímala ako dôležitú súčasť nášho zdravotníctva, kde pomáhajú ľuďom liečiť choré srdiečka:-) Ani by mi nenapadlo, že raz bude potrebné za ne ’bojovať’!

28. 02. 2017 | Marta Mlíchová | Selce

Je veľmi smutné, že kompetentní ľudia nekonajú v prospech kúpeľov, obce, regiónu a najmä ľudí, ktorím tieto kúpele môžu pomôcť a nechávajú toto veľmi prospešné zariadenie chátrať, resp. možno aj riadia jeho zánik.

28. 02. 2017 | Soňa Miklášová | Zlaté Moravce

Máte moju podporu!

28. 02. 2017 | Ján Mičovský | Humenné

Pod slávny balkón do Verony chodia milióny, k soche Maríny takmer nik. Nevieme kriesiť príbehy...

27. 02. 2017 | Klára Kubičková | Banská Bystrica

Skúste to viac rozprúdiť!Ja už nemám na to síl.

27. 02. 2017 | Elena Bobeková | Očová

Súhlasím s petíciou.

Podpísať túto petíciu

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podpisy | 418 (176 nepotvrzených)

  • Mgr. Adriana Stancelová | Levice
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Renáta Palanová | Banská Bystrica
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Martina Kucbelová | Zvolen
  • Jana Pohankova | Slatinske Lazy
  • Emil Pícha | Pezinok
  • Mária Sujová | Zvolen
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny